Умови використання

Цей документ є публічною офертою ТОВ «ФАІРО», юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 43659053 і місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх (надалі — «Провайдер»), укласти електронний договір на умовах, викладених нижче (надалі — «Умови»), яка у разі акцепту Вами в описаному нижче порядку, становить договір між користувачем Додатка (надалі — «Ви») і Провайдером.

Додаток

FAIRO (надалі — «Додаток») — це мобільний додаток, що утримується Провайдером, орієнтований на фізичних осіб‑підприємців, зареєстрованих в Україні, та призначений для того, щоб надати можливість його користувачам, зокрема:

  • створювати, надсилати та отримувати рахунки-фактури та відстежувати статус оплати виставлених рахунків-фактур,
  • відстежувати операції для цілей бухгалтерського обліку та застосовних лімітів щодо обороту,
  • складати та подавати податкову звітність тощо.
На даний момент у базовій версії Додаток доступний безкоштовно, проте він може містити спеціальні функції, які доступні на платній основі або на умовах передплати (надалі — «Платні функції»).

Договір

Приймаючи ці Умови, Ви укладаєте змішаний електронний договір (надалі — «Договір») з Провайдером, що включає ліцензійний договір про використання Додатку та договір про надання певних інформаційних послуг, як зазначено нижче.

Акцепт

Для того, щоб прийняти ці Умови, Вам необхідно змістити вправо прапорець в діалоговому вікні підтвердження, що з'являється в Додатку під час реєстрації. У разі прийняття Вами Умов, Договір між Вами та Провайдером вважається укладеним. Після прийняття Умов Ви отримаєте електронне підтвердження укладення Договору у формі тексту прийнятих Вами Умов, надісланого на електронну пошту, вказану Вами під час реєстрації. Приймаючи ці Умови, Ви підтверджуєте та запевняєте, що маєте достатню дієздатність для укладання Договору.

Ліцензія

За умови дотримання Умов, Провайдер надає Вам обмежену, невиключну ліцензію без права передачі та без права передачі у субліцензію, для доступу до Додатка та його Платних функцій, придбаних відповідно до Умов. Додаток і всі права на нього, включаючи права інтелектуальної власності, залишаються власністю Провайдера або його ліцензіарів. Ніщо в цих Умовах не повинно тлумачитися таким чином, що надає Вам будь-які права, крім обмеженої ліцензії, наданої вище.

Сервіси

Провайдер може залучати третіх осіб для надання певних послуг через Додаток (укладаючи на свій розсуд з ними договори надання Вам послуг або надаючи їм можливість пропонувати свої послуги Вам напряму у Додатку, і в цьому разі Вам можливо знадобиться укласти з ними окремі договори).

Спеціальні функції Додатка дозволяють Вам підключатися до банківських рахунків (надалі — «Платіжні рахунки»), що обслуговуються певними українськими банками, і автоматично синхронізовувати інформацію про Ваш платіжний рахунок з Додатком на підставі Вашої прямої згоди, наданої Провайдеру. Для надання цієї послуги в Додатку Провайдер укладає окремий договір із компанією Salt Edge Inc., з юридичною адресою: 35 Джек Аарон Драйв, м. Оттава, Онтаріо, поштовий індекс K2G 6L2, Канада [35 Jack Aaron Drive, Ottawa, Ontario, K2G 6L2, Canada] (надалі — «Salt Edge»), що надає необхідні інформаційні послуги по рахунках, як вони визначені у Директиві (ЄС) 2015/2366 «Про платіжні послуги» (PSD2). Ви можете ознайомитись з застосовними правилами та умовами, а також з детальною інформацією про безпеку та конфіденційність на сайті www.saltedge.com, що вважаються прийнятими Вами у разі прийняття Вами цих Умов.

Ви погоджуєтеся підключатися тільки до тих Платіжних рахунків, які Вам належать або до тих, якими Ви маєте право користуватися. З метою використання функції Додатку щодо синхронізації Платіжного рахунку на основі технологічного рішення, наданого компанією Salt Edge, Ви надаєте пряму згоду компанії Salt Edge на доступ до Вашого Платіжного рахунку в режимі «тільки перегляд», на отримання від Вашого імені Ваших даних в тій мірі, наскільки вони розкриваються вашим банком (включаючи: інформацію щодо рахунку – зокрема, номер рахунку, тип, валюта, баланс; інформація за транзакціями – зокрема, суми транзакцій, їх дати, опис, валюта; інформація про власника рахунку – зокрема, ім'я, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) та на обмін ними з Провайдером та Додатком, а також на уповноваження відповідної фінансової установи надавати доступ до цих даних та розкривати відповідну банківську таємницю компанії Salt Edge та Провайдеру. До того ж Ви надаєте запевнення Провайдеру та компанії Salt Edge, що у Вас є для цього всі необхідні права.

Строк дії та припинення

Договір вважається укладеним на строк 1 (один) місяць, з урахуванням того, що цей Договір завжди вважається автоматично пролонгованим на період оплаченої підписки на Платні функції. Незважаючи на будь-які протилежні положення цього Договору, якщо жодна зі сторін Договору не повідомить іншу сторону про розірвання Договору до настання передбачуваної дати розірвання, Договір вважається продовженим ще на один місяць; кількість таких можливих продовжень не обмежена. За умови сплати будь-яких непогашених платежів Провайдеру, Ви можете розірвати Договір в будь-який час і з будь-якої причини шляхом надсилання повідомлення Провайдеру (електронною поштою) та видалення Додатку. Повернення коштів за платежі в такому випадку неможливе. Провайдер може розірвати Договір у будь-який час і з будь-якої причини за умови попереднього завчасно наданого Вам повідомлення, якщо інше не передбачено цими Умовами, домовленістю сторін або вимогою законодавства.

Внесення змін

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цих Умов в будь-який момент, і такі зміни набувають чинності після публікації через Додаток, на нашому вебсайті або у разі надіслання Вам повідомлення електронною поштою або іншим способом. Оновлені Умови будуть опубліковані принаймні за 1 (один) місяць до дати набрання чинності. Продовжуючи користуватися Додатком, Ви висловлюєте свою згоду із внесеними змінами. Якщо Ви не згодні зі змінами, Ви можете безкоштовно припинити дію цих Умов у будь-який час.

Ваше користування Додатком

Ліцензія надається виключно для Вашого користування (або користування Вашого підприємства, якщо застосовно). Таким чином, Ви не можете цей Додаток здавати в оренду, позичати, продавати, передавати або передавати в субліцензію. Ліцензія на сторонні сервіси або бібліотеки, що входять до складу Додатку, надається Вам відповідно до цих Умов або відповідно до умов ліцензії третьої сторони, якщо застосовно. На підставі Вашої ліцензії Ви не маєте права отримувати доступ до Додатку за допомогою інших засобів, крім офіційного додатку, видобувати або витягувати будь-які дані з баз даних Додатку (за винятком випадків, коли це прямо дозволено функціями Додатку), змінювати, здійснювати зворотне проектування, зламувати, декодувати, декомпілювати, розбирати або створювати похідні роботи Додатку або будь-якої його частини та обходити будь-яку технологію, що використовується для захисту Платних функцій. Якщо інше не було прямо погоджено Провайдером, Вам не дозволяється поширювати будь-які знімки екранів, зміст або опис Додатку або будь-яких його частин, будь-які посилання на Додаток або будь-які відгуки щодо Додатку.

Реєстрація та обліковий запис Користувача

Для можливості користуватися Додатком, Вам потрібно зареєструватися. Ви погоджуєтеся надавати Провайдеру тільки точну, правдиву та актуальну інформацію та підтримувати її в актуальному стані.

Ви зобов'язані забезпечувати конфіденційність та захист реквізитів для входу в обліковий запис Додатка, і Ви не маєте права нікому їх передавати. Ви несете одноосібну відповідальність за будь-які дії, які відбуваються за Вашим обліковим записом.

Контент користувача

Ви маєте право вводити і завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним тексти, числові дані, фотографії або інший контент. Ви несете відповідальність за будь-який контент, який Ви надаєте Додатку, і за будь-які його наслідки. Ви не маєте права вводити або завантажувати в Додаток або синхронізувати з ним неправомірний контент або контент, що порушує авторські права або будь-які інші права третіх осіб. Провайдер не перевіряє контент користувача, але залишає за собою право з будь-якої причини видалити або закрити доступ до будь-якого контенту користувача. Провайдер не несе відповідальності за точність контенту, який Ви надали Додатку або синхронізували з ним, або який було створено Додатком на основі Ваших даних.

Ви несете одноосібну відповідальність за резервне копіювання контенту, який Ви вносите або завантажуєте в Додаток або синхронізуєте з ним.

Відсутність фахової консультації

На основі Вашого контенту користувача (зокрема, синхронізованих даних платіжного рахунку) Додаток може надавати Вам персоналізовані автоматично згенеровані рекомендації щодо виставлення рахунків-фактур, ведення бухгалтерського обліку, сплати податків або комерційні пропозиції (оголошення). Ви цим підтверджуєте і погоджуєтеся, що (i) будь-яка така рекомендація або комерційна пропозиція не є фаховою фінансовою, податковою, бухгалтерською, інвестиційною або будь-якою іншою професійною консультацією, (ii) Провайдер не робить жодних пов'язаних із цим запевнень або гарантій, і (iii) Ви вирішуєте на власний розсуд, чи слідувати таким рекомендаціям. Провайдер у жодному разі не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Вам або третій особі, що виникли внаслідок використання Вами таких рекомендацій або комерційних пропозицій. До того ж, хоча Провайдер докладає обґрунтованих зусиль для приведення функцій Додатку у відповідність до стандартів бухгалтерського обліку та податкової звітності, що застосовуються в Україні, немає жодних гарантій того, що завжди буде дотримано всіх вимог. Додаток не повинен вважатися таким, що повністю заміняє ведення Вами власного бухгалтерського обліку та податкової звітності і призначений тільки для полегшення такого ведення. Немає жодної гарантії, що документи та операції, оформлені в Додатку, відповідатимуть Вашим договорам або зобов'язанням, стороною яких Ви є або які для Вас є обов'язковими.

Використання на Вашому мобільному пристрої

Використання Додатку можливе за наявності сумісного мобільного пристрою, доступу до Інтернету, і може вимагати програмного забезпечення. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно несете відповідальність за виконання цих вимог, зокрема будь-яких змін, оновлень та застосовних платежів, а також умов Вашого договору з провайдером послуг мобільного зв'язку та телекомунікацій.

Технічне обслуговування та підтримка

Додаток постійно вдосконалюється, і Провайдер залишає за собою право на власний розсуд оновлювати Додаток, змінювати характер Додатку, змінювати або припиняти деякі його функції без попереднього повідомлення. Ви погоджуєтесь з тим, що Провайдер не зобов'язаний здійснювати підтримку або оновлення Додатку. Провайдер не гарантує безперебійного надання послуг або відсутності будь-яких помилок, «багів» або неточностей. Додаток або інтегровані сторонні сервіси можуть бути тимчасово недоступні через технічне обслуговування, певні технічні труднощі або інші події, які не залежать від Провайдера. Якщо у Вас виникли питання, проблеми або пропозиції, Ви можете зв'язатися з Провайдером за контактами, вказаними далі. Однак Ви погоджуєтесь з тим, що підтримка Додатка може бути обмеженою у зв'язку з обмеженими ресурсами Провайдера.

Платежі

Ви можете активувати Платні функції, оформивши відповідний передплачений пакет підписки. В Додатку завжди доступна актуальна детальна інформація про пропозиції підписки, яка вважається публічною офертою щодо відповідних Платних функцій і стає невід'ємною частиною Договору з моменту коли Ви приймаєте таку пропозицію підписки. Підписка надається на строк, вказаний у Вашому замовленні. Ціни зазначено в українській гривні і вони завжди включають застосовний ПДВ (податок на додану вартість). Доступні способи оплати можуть відрізнятися залежно від платформи розповсюдження.

Платні функції стають доступними після успішної платіжної транзакції через електронні засоби. Якщо Ви оформили передплачену підписку, за умови її оплати, вона автоматично поновлюватиметься на наступний строк такої ж тривалості, якщо Ви її не скасуєте до завершення поточного строку. Вартість підписки стягується в перший день нового строку. Ви можете в будь-який час скасувати підписку. Скасування набуде чинності наступного дня після останнього дня поточного строку передплаченої підписки, і відповідні Платні функції стануть недоступними.

Провайдер не гарантує, що Додаток або будь-які його функції завжди будуть безкоштовними і залишає за собою право на власний розсуд в будь-який час змінювати ціноутворення.

Тестові періоди

Провайдер може пропонувати безкоштовні підписки з певним тестовим періодом. Однак, Вам потрібно надати свої платіжні реквізити, щоб оформити таку підписку. Стандартний пакет передплаченої підписки з обраним строком розпочнеться автоматично після закінчення тестового періоду, якщо Ви не скасуєте його до його завершення. Перший платіж за підписку буде проведено в перший день після закінчення тестового періоду. Оформлюючи підписку з тестовим періодом і надаючи свої платіжні реквізити, Ви погоджуєтеся з можливими майбутніми списаннями коштів за підписку.

Конфіденційність

Використовуючи Додаток, Ви підтверджуєте, що Провайдер оброблятиме Ваші персональні дані в обсязі, необхідному для надання послуг згідно з цим Договором. Всю інформацію, включаючи обсяг і спосіб обробки Ваших персональних даних, включено до «Політики конфіденційності», яка повинна бути підписана Вами на етапі реєстрації в якості умови набрання чинності Договору.

Обмеження відповідальності

У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАСТОСОВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ДОДАТОК ТА ІНТЕГРОВАНІ СТОРОННІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ "В НАЯВНОМУ ОБСЯЗІ" ("AS IS") І "ЗА УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ("AS AVAILABLE")" БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗАПЕВНЕНЬ АБО ГАРАНТІЙ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЯКІ ВИКЛАДЕНІ В ЦИХ УМОВАХ. ПРОВАЙДЕР НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОДАТОК І БУДЬ-ЯКІ ЙОГО ФУНКЦІЇ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНО, БЕЗ ПОМИЛОК, ЗАХИЩЕНО, ВСЕОСЯЖНО, У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ТОЧНО АБО В АКТУАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, А ТАКОЖ ЩО ВСІ ПОМИЛКИ В ДОДАТКУ І БУДЬ-ЯКИХ ЙОГО ФУНКЦІЯХ АБО ПОСЛУГАХ МОЖЕ БУТИ ЗНАЙДЕНО АБО ВИПРАВЛЕНО. ВИ ПРЯМО ПІДТВЕРДЖУЄТЕ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ВАШ РИЗИК, І ТОМУ УСІ РИЗИКИ, ЗОКРЕМА ЩОДО ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, ЗАХИЩЕНОСТІ І ЗУСИЛЬ, НЕСЕТЕ ВИКЛЮЧНО ВИ. У МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, ПРОВАЙДЕР В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВТРАТУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ І ПРИБУТКУ, МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ АБО ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АБО ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ'ЯЗКУ З ВАШИМ ВИКОРИСТАННЯМ АБО НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА ТА ІНТЕГРОВАНИХ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРОВАЙДЕРУ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Сторонні сервіси

В Додаток або в його складові можуть інтегруватися або іншим чином включатися сторонні сервіси або контент. Ви підтверджуєте, що крім цих Умов можуть застосовуватися інші умови користування такими сторонніми сервісами (включаючи політику конфіденційності), і що Провайдер не гарантує доступності таких послуг і контенту. Ви зобов'язані погодитися та дотримуватися будь-яких застосовних умов третіх сторін при використанні Додатка.

Застосовне законодавство та вирішення спорів

Цей договір регулюється законодавством України. Всі спори вирішуються за взаємною згодою або, якщо згоди не досягнуто, передаються на вирішення судів, які мають підсудність відповідно до зареєстрованого місцезнаходження Провайдера.

Автономність положень

Якщо будь-яке положення цих Умов у будь-якому обсязі визнано недійсним або таким, що не може бути примусово виконаним, така недійсність або неможливість примусового виконання жодним чином не впливає на інші положення Умов та не має наслідком недійсність чи неможливість примусового виконання таких інших положень. Таке положення застосовується в повному обсязі, дозволеному законом, або вважається заміненим положенням, яке є дійсним і таким, що може бути примусово виконаним, і яке найбільше відповідає первісному наміру та меті. Цей Договір не вважається договором приєднання, і Ви можете запропонувати свої умови договору.

Скарги та контактна інформація

Ваші запитання, скарги або претензії щодо Додатка повинні бути надсилатися за наступними реквізитами:

ТОВ «ФАІРО»

Адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх

Email: support@fairo.com.ua